STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE „RODZICE-DZIECIOM”

Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice – Dzieciom” powstało w 1993 roku z inicjatywy rodziców, którzy chcieli, aby ich dzieci miały inną, lepszą edukację, aby warunki nauki i miejsce, czyli szkoła, były im przyjazne. Wyznaczony kierunek zakładał ewolucyjne budowanie modelu wychowania i kształcenia uczniów w oparciu o fachową kadrę pedagogiczną i przy współudziale bezinteresownego zaangażowania rodziców.

Stowarzyszenie prowadzące Społeczną Szkołę Podstawową (od 1993 r.) i Społeczne Gimnazjum (od 1999 r.) – samofinansujące się placówki oświaty niepublicznej – swoje narodziny zawdzięcza ludziom pozytywnie nastawionym do realiów po przemianach ustrojowych, jakie zaszły w naszym kraju; ludziom, którzy mieli przede wszystkim wiarę w powodzenie utworzenia szkoły i nie bacząc na trudności, potrafili zmobilizować siebie i innych. Założyli w swoim działaniu, że następni rodzice będą przejmować dziedzictwo, wniosą nowe pomysły i poprowadzą przedsięwzięcie w raz wyznaczonym kierunku.

Z perspektywy kilkunastu lat działalności widać, że kontynuacja założeń poprzedników trwa, a obrany kierunek prowadzenia szkół okazał się właściwy. Zyskano następnych zwolenników – rodziców angażujących się na rzecz stowarzyszenia i szkół.

Podstawowym zadaniem stowarzyszenia są działania umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie prowadzonych szkół, począwszy od zabezpieczenia finansowego, poprzez organizację placówek, a kończąc na uaktywnianiu całej społeczności szkolnej, m.in. przez integracyjne pikniki szkolne, spotkania opłatkowe, konkursy międzyszkolne, zabawy (nie tylko karnawałowe) dla młodzieży i ich rodziców. Udział w pracach stowarzyszenia daje członkom możliwość kreowania wizerunku szkół, co wynika z poczucia odpowiedzialności za tych, których kształcimy i wychowujemy dziś, by mogli dobrze żyć jutro.