Nowy skład Zarządu SO „R-D”

Szanowni Państwo,
w związku ze zmianami wprowadzonymi po ostatnim Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Członków SO”R-D”, poniżej przedstawiamy nowy skład  Zarządu oraz podział funkcji, jednocześnie zapewniając o kontynuacji dotychczasowych kierunków prac organu.
Katarzyna Wojciechowicz – Prezes
Marcin Węgrzyk – Wiceprezes
Agnieszka Kozielec – Skarbnik
Anna Rycman – członek
Grzegorz Milanowski – członek.
Wkrótce przekażemy także informację o nowym składzie Rady Rodziców oraz podziale funkcji w tym organie.
Z poważaniem
Zarząd SO”R-D”