Nowy skład Rady Rodziców SO „R-D”

Szanowni Państwo,
w związku ze zmianami wprowadzonymi po ostatnim Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Członków SO”R-D”, poniżej przedstawiamy nowy skład Rady Rodziców oraz podział funkcji, jednocześnie zapewniając o kontynuacji dotychczasowych kierunków prac organu Rady Rodziców
p. Mirosława Słońska – przewodnicząca
p. Hanna Urbańczyk – wiceprzewodnicząca
p. Iwona Bienek
p. Tomasz Derska
p. Włodzimierz Liberacki
p. Grzegorz Nittner
p. Krzysztof Wacławiec
p. Paweł Urbańczyk
Z poważaniem
Zarząd SO”R-D”