JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Oświatowe opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków, zaś do prowadzenia i realizacji zadań i celów statutowych zatrudnia pracowników.

Członkiem SO „R – D” może być każdy kto:

– posiada zdolność do wykonywania czynności prawnych,

– akceptuje cele i zadania SO „R – D”,

– aktywnie wesprze działania zmierzające do kształtowania lepszego wizerunku prowadzonych placówek szkolnych.

Przejdź do dokumentów

Wypełnij deklarację i przystąp do Stowarzyszenia