ZARZĄD I RADA RODZICÓW

Zarząd
Prezes – Katarzyna Wojciechowicz
Wiceprezes – Marcin Węgrzyk

Skarbnik – Agnieszka Kozielec

Członkowie –   Anna Rycman, Grzegorz Milanowski

 

Rada Rodziców

p. Mirosława Słońska – przewodnicząca
p. Włodzimierz Liberacki – wiceprzewodniczący
p. Grzegorz Nittner
p. Bartłomiej Panicz

stan po Walnym Zgromadzeniu Członków SOR-D w dniu 9.11.2017