ZARZĄD I RADA RODZICÓW

Zarząd
Prezes – Katarzyna Wojciechowicz
Wiceprezes – Marcin Węgrzyk

Skarbnik – Agnieszka Kozielec

Członkowie –   Anna Rycman, Grzegorz Milanowski

 

Rada Rodziców

p. Mirosława Słońska – przewodnicząca
p. Hanna Urbańczyk – wiceprzewodnicząca
p. Iwona Bienek
p. Tomasz Derska
p. Włodzimierz Liberacki
p. Grzegorz Nittner
p. Krzysztof Wacławiec
p. Paweł Urbańczyk